Thông báo v/v triển khai các khóa học ngắn hạn

0
616

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ, ĐHQG- HCM( Trung tâm) thông báo về việc triển khai hai khóa học ngắn hạn:

  1. Ứng dụng phần mềm soạn thảo LaTeX trong trình bày công trình nghiên cứu khoa học
  2. Phân tích số liệu với phần mềm SPSS & AMOS: xem chương trình chi tiết tại đây