Thông báo về lớp học đào tạo tiền tiến sĩ khóa 9

0
1126

Trung tâm đào tạo tiền tiến sĩ (Trung tâm) trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo đến các cơ sở đào tạo kế hoạch triển khai lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 9, cụ thể xem chi tiết tại đây