Thông báo nhận đề cương và luận văn thạc sĩ tháng 7 năm 2016

0
832

Viện đào tạo sau đại học thông báo lịch nhận đề cương, luận văn bảo vệ tốt nghiệp tháng 7 năm 2016. Học viên tham khảo trong file đính kèm và thực hiện theo hướng dẫn.
Trân trọng
Thông báo nhận đề cương luận văn Thông báo nhận luận văn bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ