Thông báo lịch thi đấu giải bóng đá sau đại học mở rộng lần IV – năm 2017

0
1227

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI BÓNG ĐÁ SAU ĐẠI HỌC MỞ RỘNG LẦN 04 – NĂM 2017

 

BẢNG A   BẢNG B
A1 Học viên Bách Khoa   B1 ĐH GTVT TPHCM 2
A2 Vũ Hán FC   B2 ĐH Nông Lâm
A3 Office Sài Gòn   B3 Công ty BMT
A4 Kho vận Tân Cảng   B4 Kỹ thuật Tân Cảng

 

BẢNG C
C1 ĐH GTVT TPHCM 1
C2 Giảng viên Bách khoa
C3 ĐH Ngoại thương
C4 Học viên TĐH

 

STT MÃ TRẬN NGÀY GIỜ SÂN TRẬN ĐẤU TỈ SỐ
1. 01/4 15h00 KHAI MẠC
2. 1 01/4 15h30 A1 – A4
3. 2 01/4 15h30 B1 – B4
4. 3 01/4 15h30 C1 – C4
5. 4 01/4 16h30 A2 – A3
6. 5 01/4 16h30 B2 – B3
7. 6 01/4 16h30 C2 – C3
8. 7 02/4 08h00 A1 – A3
9. 8 02/4 08h00 B1 – B3
10. 9 02/4 08h00 C1 – C3
11. 10 02/4 09h00 A4 – A2
12. 11 02/4 09h00 B4 – B2
13. 12 02/4 09h00 C4 – C2
14. 13 02/4 15h00 A1 – A2
15. 14 02/4 15h00 B1 – B2
16. 15 02/4 15h00 C1 – C2
17. 16 02/4 16h00 A3 – A4
18. 17 02/4 16h00 B3 – B4
19. 18 02/4 16h00 C3 – C4
20. 19 15/4 15h00 I A – Hạng 3
21. 20 15/4 15h00 I B – II C
22. 21 15/4 16h00 II B – II A
23. 22 15/4 16h00 I C – Hạng 3
24. Bán kết 1 16/4 08h00 Thắng 19 – Thắng 20
25. Bán kết 2 16/4 09h00 Thắng 21 – Thắng 22
26. Tranh 3-4 16/4 15h00 Thua BK1 – Thua BK2
27. Chung kết 16/4 16h00 Thắng BK1 – Thắng BK2
28.   16/4 17h00 TỔNG KẾT TRAO GIẢI

 

                                                                                                          BAN TỔ CHỨC