Thời khóa biểu tháng 9 năm 2019 cập nhật ngày 12/09/2019

0
5801

Viện đào tạo sau đại học gửi thời khóa biểu tháng 9 năm 2019. Đề nghị học viên cập nhật lịch học và thông báo tới các học viên cùng lớp đi học đầy đủ, đúng giờ.

Các Khóa 2019 theo dõi lịch giảng dạy theo mã lớp trong biên lai học phí. Đối với các môn chung, Viện đào tạo sau đại học sẽ ghi chung là các lớp đợt 1 năm 2019.

Thời gian học: từ 17h50 – 21h00

Lưu ý: Học viên ăn mặc lịch sự, tham gia học tập đúng thời gian và số buổi quy định tránh trường hợp bị cấm thi vào cuối kỳ.

Thời khóa biểu tháng 9.2019 xem tại đây

Trân trọng!