Thời khóa biểu tháng 6 năm 2019 cập nhật ngày 14/06/2019

0
2542

Viện đào tạo sau đại học gửi thời khóa biểu tháng 6 năm 2019. Đề nghị học viên cập nhật lịch học và thông báo tới các học viên cùng lớp đi học đầy đủ, đúng giờ.

Thời khóa biểu tháng 6.2019 xem tại đây

Trân trọng!