Thay đổi lịch khóa học nâng cao năng lực Nghiên cứu khoa học và kỹ năng thực hiện luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ

0
629

Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo Khóa học nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ năng thực hiện luận văn thạc sĩ dự kiến tổ chức ngày 20.21-08-2016 sẽ không diễn ra theo kế hoạch mà chuyển sang tháng 9.

Lịch chính thức bên Viện đào tạo sau đại học sẽ thông báo sau.