Lịch thi kết thúc học phần tháng 10.2016

0
523

Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo lịch thi hết môn các học phần trình độ thạc sĩ tháng 10.2016:
Lịch thi sẽ diễn ra vào ngày 02/10/2016 bắt đầu từ lúc 7h30.

Chi tiết xem tại đây