Lịch giảng dạy tháng 10 thay đổi lần 7 cập nhật ngày 25/10/2017

0
2084

Viện đào tạo sau đại học xin gửi lịch học tháng 10 năm 2017 cập nhật ngày 25/10/2017. Đề nghị học viên cập nhật và tham gia học đúng giờ.

Thời gian bắt đâu học từ : 18h00 -21h00

Xem chi tiết tại đây