Lịch bảo vệ tổng quan Tiễn sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

0
727

Viện đào tạo sau đại học thông báo gửi Lễ bảo vệ tiểu luận tổng quan Tiến sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

Thời gian: 14h00 ngày 15/06/2018

Địa điểm: Phòng E003

Thành phần: Các thành viên trong hội đồng, GV, NCS quan tâm.

Trân trọng!