Lịch bảo vệ TS ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Tên Thời gian Địa điểm Nội dung 
Lễ bảo vệ báo cáo tổng quan, chuyên đề luận án TS ngày 12/6/2017 new  8h, ngày 12/6/2017  Phòng E003  Xem chi tiết tại đây