Hội nghị khoa học – Tự động hóa công nghiệp & Truyền thông” lần V – 2014.

0
1021

Thiết thực chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014. Nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Thầy Cô, Nhà khoa học và Chuyên gia trong lĩnh vực GTVT nói chung và trong ngành Điện – Điện tử viễn thông (ĐTVT) nói riêng; đồng thời, tạo điều kiện gặp gỡ trao đổi và phổ biến các kết quả nghiên cứu, qua đó, thúc đẩy hợp tác và chuyển giao công nghệ; Khoa Điện – ĐTVT tổ chức “Hội nghị khoa học – Tự động hóa công nghiệp & Truyền thông” lần V – 2014.