Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2018

0
1850

Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2018

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KHOÁ 2018 – 2020

STT Ngành Chương trình Mã số Chương trình đào tạo
1 Kỹ thuật cơ khí động lực Khai thác và bảo trì tàu thủy 8520116-1 Chi tiết
2 Cơ khí ô tô 8520116-2 Chi tiết
3 Kỹ thuật tàu thủy Kỹ thuật tàu thủy 8520122 Chi tiết
4 Kỹ thuật điều khiển tư động hóa Kỹ thuật điều khiển tư động hóa 8520216 Chi tiết
5 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 8580202 Chi tiết
6 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Kỹ thuật xây dựng cầu hầm 8580205-1 Chi tiết
7 Kỹ thuật xây dựng đường ô tô và đường thành phố 8580205-2 Chi tiết
8 Quy hoạch và kỹ thuật giao thông 8580205-3 Chi tiết
9 Tổ chức và quản lý vận tải Tổ chức và quản lý vận tải 8840103 Chi tiết
10 Khoa học hàng hải Điều khiển tàu biển 8840106-1 Chi tiết
11 Quản lý hàng hải 8840106-2 Chi tiết
12 Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật xây dựng 8580201 Chi tiết
13 Khoa học máy tính Khoa học máy tính 8480101 Chi tiết
14 Quản lý xây dựng Quảng lý xây dựng 8580302 Chi tiết