Cơ cấu tổ chức

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN SỰ VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

Email: sdh@ut.edu.vn, SĐT: 0283.512.5827

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 PGS.TS Đặng Xuân Kiên Viện trưởng phụ trách chung
2 Trần Mai Hương

Email: huong.tran@ut.edu.vn

Phụ trách về lịch thời khóa biểu Thạc sĩ, Tiến sĩ

Lên các kế hoạch lịch thi kết thúc học phần, thi tiếng anh…

Nhận và tổ chức bảo vệ đề cương, luận văn Thạc sĩ

Tuyển sinh và công tác đào tạo Tiến sĩ

3 Nguyễn Ngọc Anh

Email: anh.nguyen@ut.edu.vn

Phụ trách tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ

Nhận đăng ký và quản lý bảng điểm, các yêu cầu xác nhận

Tổ chức các kỳ thi theo kế hoạch

Tổ chức các sự kiện đề ra

4 Nguyễn Thị Lan Anh

Email: anh_vt@hcmutrans.edu.vn

Phụ trách thanh toán giảng dạy và các thanh toán hội đồng.

Kiểm soát ISO, hồ sơ giấy tờ.

Phối hợp tổ chức kỳ thi, sự kiện