Chương Trình Đào Tạo Tiến sĩ

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

TT Ngành Mã số Chương trình đào tạo
1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 62520216 Chi tiết
2 Kỹ thuật Cơ khí động lực 62520116 Chi tiết
3 Khoa học Hàng hải 62840106 Chi tiết
4 Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông 62590205 Chi tiết